Suzuki metodo centro mokytojos

Apie mūsų mokyklos mokytojas Jeleną ir Sabiną

Jelena Gliaudelienė

  • Jelena Gliaudelienė pirmąsias smuiko pamokas pradėjo lankyti Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, kurią baigė su pagyrimu 1984 m. 1989 m. baigė J.Tallat-Kelpšos konservatorijoją, o 1996-2000 m. Klaipėdos Universitete baigė smuiko ir muzikos pedagogikos studijas. 2000-2002 m.Vilniaus Pedagoginiame universitete studijavo muzikos edukologijos katedroje, kurią baigė su pagyrimu. Įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
  •      Dvidešimt metų dirbo Montessori metodo centre. Parengė Montessori metodo centro muzikinio ugdymo programą. Skaitė paskaitas, vedė seminarus Lietuvos ir užsienio pedagogams. 2006 m. J. Gliaudelienė įstojo į Lietuvos Suzuki asociaciją. 2007 m. Vilniuje įkūrė pirmąją Suzuki smuiko klasę. 2008 m. J. Gliaudelienė, kaip mokytoja, dalyvavo Tarptautinėje Suzuki metodo stovykloje „Virvytė“. Tobulinosi „Master class“ Japonijos, Prancūzijos, Suomijos, Belgijos, Argentinos ekspertų užsiemimuose. Yra IV-iojo lygio Suzuki smuiko mokytoja.

Sabina Kalibataitė

  • Sabina Kalibataitė yra Europos Suzuki Asociacijos ekspertės, tiesiogiai iš dr. Š. Suzuki perėmusios jo metodiką – Ruth Miura (Ispanija) – mokinė, II lygio Suzuki fortepijono mokytoja.
  • 2009 m. Sabina Kalibataitė įstojo į Lietuvos Suzuki Asociaciją, aktyviai dalyvavo veikloje ir 2012 m. buvo išrinkta Lietuvos Suzuki Asociacjos viceprezidente. Tobulinosi Ispanijos, Suomijos, Australijos, Belgijos ekspertų „Master class“ užsiėmimuose. Kiekvieną vasarą dalyvauja Tarptautinėse Suzuki stovyklose, o 2014 m. kartu su kitais Lietuvos Suzuki Asociacijos tarybos nariais organizavo Tarptautinį Suzuki festivalį Birštone.
  • Kalibataitė mokėsi Kauno A. Kačanausko muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. Per penkerius metus baigusi muzikos mokyklos programą, 1989 m. įstojo į Kauno J. Gruodžio konservatoriją, choro dirigavimo specialybę. Mokėsi dėst. L. Januškienės klasėje ir 1993 m. baigė konservatoriją su pagyrimu. 1993-1999 m. studijavo Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje, instrumentiniame ir vokaliniame fakultetuose, doc. N. Kazakauskienės klasėje. Įgijo bakalauro bei magistro kvalifikacinius laipsnius.
  • Studijų metais mokė vaikus groti fortepijonu bei akompanavo vaikų dainų ir šokių studijai ,,Žolynėlis“.